Pengar till butiker på öar

Nu ska butiker ute på öar runt om i landet stärkas.
Projektet heter "utveckling av dagligvaruservice i ö-butiker" och får 1,8 miljoner kronor från EU:s strukturfonder och bland andra Vägverket och regionen. Pengarna ska gå till att hjälpa ett 40-tal butiker på öar utan fastlandsförbindelse. Det gäller bland andra de båda butikerna på Norra och Södra Koster, butiken på Bohus Malmön, Gullholmen, Käringön utanför Orust och butikerna på Åstol och Dyrön utanför Tjörn. Målet med projektet är att förbättra ö-butikernas förutsättningar för åretruntverksamhet.