Parkeringsvakt i Mark

Anställ en parkeringsvakt i Marks kommun - det skriver miljöpartisterna Eddie Flemming och Kristina Hasselblad i en motion till kommunfullmäktige.
Motionärerna tycker att de som ställer sig på handikapplatser utan tillstånd är extra klandervärda, och värst är det utanför Posten i centrala Kinna. Miljöpartisterna konstaterar att polisen inte har tid att göra något åt förbrytarna, och att det därför skulle behövas en parkeringsvakt på deltid i kommunen.