Skolor uppmanas lyssna mer på elever

Skolorna måste lyssna mer på eleverna och bli bättre på att förebygga och definiera kränkande behandling Den slutsatsen drar Skolverket i en ny rapport.
Skolverket har studerat sju kommuner och 57 anmälda fall av kränkande behandling. Enligt Skolverkets utredare Gustav Karim Ghomri är ett vanligt problem att skolorna begränsat sitt arbete och handlingsplaner till att enbart omfatta mobbning. Det leder till att enskilda fall av kränkning från lärare eller elever inte uppmärksammas.