Förslag från ohälsoutredare får kritik

Förslaget till att få ner sjukskrivningarna, som bland annat innebär att arbetsgivare ska stå för 25 procent av sjukersättningen, är alldeles för defensivt. Det säger Håkan Fransson som är regionchef för Företagarnas Riksorganistion i Blekinge.
I förslaget, som kommer från regeringens ohälsoutredare, vill man att arbetsgivaren ska stå för 25 procent av sjukersättningen om någon anställd är sjukskriven på heltid. Föreslaget innebär också att om den anställde bara är sjukskriven på deltid så försvinner arbetsgivarens avgifter. Håkan Fransson tycker istället att de arbetsgivare som har hög sjukfrånvaro skulle få betala mer och att de som lyckas hålla nere sjuktalen borde komma billigare undan. Skulle förslaget gå igenom så tror Håkan Fransson att det skulle få en negativ effekt för blekinges företagare.