Dyrare el för Sjuhäradsbor

När Vattenfall delar in Sverige i färre områden för att sätta enhetliga priser på elnätet får Sjuhäradskunderna högre kostnader, medan abonnenterna i Bohusdal och Säffle får lägre.
Höjningen beror på Energimyndighetens krav på att utjämna prisskillnader säger Jan Karlsson som är försäljningschef på Vattenfall Västnät. I Sjuhärad där folktätheten är relativt hög kan hushållen få en ökning på mellan 12 och 44 kronor per månad. Högre avgift om man bor i villa och lägre om man bor i flerbostadshus. Vattenfall har inte höjt priset på elnätskostnaden sedan 1998. Men prishöjningen på elnätet kommer nu samtidigt som att elbolagen också höjer priserna för själva elen - därför blir prisökningen på el extra stor just nu.