Östersjön kan få särskilt skydd

Regeringen bör så snart som möjligt ansöka om att de svenska delarna av Östersjön ska få klassas som särskilt skyddat havsområde.
Den uppmaningen riktas nu från en helt enig riksdag som tycker att regeringen går för långsamt fram i arbete med Östersjöns miljöskydd. - Det är ganska sällan som riksdagen tar initiativ för att påtala regeringen att göra vissa saker. Men i vissa frågor, särskilt när många människor som här tycker att Östersjön bör skyddas bättre, känns det skönt att vi har möjligheten att säga " Så här vi vill folkvalda att regeringen ska agera", säger Sinikka Bohlin som är socialdemokraternas förstanamn i riksdagens miljöutskott. En enig riksdag står alltså bakom uppmaningen att regeringen ska skynda på arbetet med att skydda Östersjön. I juni träffas miljöministrarna i länderna kring Östersjön för att diskutera vad man gemensamt kan komma fram till och kan man inte enas om en gemensam ansökning om att skydda större delar av Östersjön. Då skulle Sverige kunna lämna in en egen ansökan efter det mötet säger Sinikka Bohlin. Arbetet med att ta fram en sån ansökan och vad den skulle kunna innebära i till exempel bättre skydd mot gamla oljetankers och andra miljöfaror i svenska vatten. - Om jag har förstått rätt kommer Sjöfartsverket redan imorgon få ett uppdrag att börja förbereda den här frågan, så alla vägar löper parallellt. Och det är också styrkan i det här arbetet, att hitta den väg som snabbast leder till ett ökat skydd av Östersjön, säger Sinikka Bohlin.