Fjällforskning får mer pengar

Forskningsprogrammet Fjällmistra har fått 36 miljoner kronor av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Det här innebär att Fjällmistra, som har funnits sedan 1998, nu kan fortsätta i ytterligare tre och ett halvt år.
Fjällmistra är ett av ett 20-tal stora forskningsprogram inom Mistra. Forskningsprogrammets arbete ska resultera i ett effektivare mångbruk av naturresurserna i fjällområdet. Målet är att ta fram kunskap och planeringssystem som kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i fjällen och som kan bidra till att konflikter i fjällen blir lättare att hantera.