940 000 kronor i anslag till dalaforskare

Renita Sörensdotter, forskare vid Dalarnas Forskningsråd, har fått ett anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap - FAS, på 940 000 kronor.
Renita Sörensdotter - som även är doktorand vid Socialantropologiska Institutionen på stockholms universitet - fick anslaget tillsammans med sin handledare Helena Wulff, för att finansiera Sörensdotters avhandlingsprojekt om kunskap, identitet och arbetsvillkor för hemtjänstpersonal. Studien genomförs i Dalarna samt i Stockholm.