Framgångar för Ostlänken firas

Landshövdingarna i Sörmland och Östergötland, Bo Holmberg och Björn Eriksson, har bjudit in ett 30-tal personer till residenset i Nyköping för att fira vad man kallar för framgångarna för Ostlänken.
Landshövding Bo Holmberg säger i ett pressmeddelande att många bidragit till att vi får en modern järnväg mellan Stockholm och Linköping via Nyköping. Men att det nu gäller att det avsätts pengar så att järnvägen också kan byggas. Ännu är inga beslut tagna om järnvägen ska byggas - och i så fall när.