Rapport kritisk mot socialen i Klippan

KLIPPAN. Socialnämnden och socialförvaltningen i Klippan får skarp kritik i en konsultrapport som Klippans kommun beställt. Rapporten talar om stora brister i ledningsorganisationen både bland politiker och tjänstemän.
Konsulten anser att ledningen har varit otydlig, inkonsekvent och splittrad. Det har saknats förmåga att genomföra besparingar som ger sämre service, och det är en anledning till att verksamheten gått med förlust fem år i rad. Men det beror i viss mån också på att socialnämnden tilldelats för lite pengar ur den kommunala budgeten.