Umebo diskuterar Sveriges lagar

Stadsvetaren Anders Lidström från Umeå har valts in i den socialdemokratiska grupp som ska diskutera och lämna förslag till om och i så fall hur den svenska författningen kan ändras.
Gruppens ordförande blir samordningsminister Pär Nuder. Senast våren 2005 ska gruppen lämna en rapport till partistyrelsen, inför partikongressen samma år.