Gratis besöka länsmuseet

Från och med nästa år blir det fri entré till länsmuseet i Umeå. Det beslutade museistyrelsen idag.
- Vi vill att museet ska vara tillgängligt och ju oftare människor kan komma hit för att ta del av vår verksamhet, reflektera och diskutera, desto bättre, säger Ulrica Johansson, som i dagarna tillträtt som ny VD. Hon anser att det är viktigt att föra en dialog med publiken och entréavgiften ska då inte vara ett hinder på vägen. Idag ligger entréavgiften på 20 kronor per person med fritt inträde för ungdomar upp till 20 år.