Extrapengar till tjejidrotten upprör centerpartist

- Det är moraliskt fel när bidraget styrs av kön på de som utför aktiviteten, och inte efter vilken verksamhet och anläggning man har, säger centerpartisten Ann-Louise Eklund från Malung.
Diskussionen har ju varit het i Malung om att det satsas för mycket på pojkidrotten medan tjejerna får stå tillbaka. Därför så införede Malungs kommun för tre år sedan högre aktivitetsbidrag för föreningar med fler än 50 procent flickor. De föreningarna får nu nästan dubbelt så mycket i aktivitetsbidrag som föreningar med övervägande pojkar. Men de extra pengarna till tjejidrotten upprör nu centerpartisten Ann-Louise Eklund som menar att det här är snedvriden könskvotering. - Det här gör ju att pojkarna blir diskrimierade, säger Ann-Louise Eklund till dalanytt. - Hade fallet varit att bidraget skulle syfta till att få fler flickor intresserade och aktiva i olika idrottsföreningar så hade det varit bra, men så är inte syftet idag, menar Ann-Louise Eklund, som nu skrivit en motion till kommunfullmäktige om att bidragssytemet bör utredas.