Sämre betyg i grundskolan

Grundskoleeleverna i Örebro län har sämre betyg än riksgenomsnittet. Det visar en sammanställning från Skolverket. Andelen niondeklasselever som hade godkännt i alla obligatoriska ämnen minskade lite grann förra året i länet. Det är bara 7 av 10 elever som har godkännt i alla ämnen.
Däremot ökade andelen elever som är behöriga till gymnasiet något. Nästan 9 av 10 elever hade behörighet till gymnasiet. Flickorna har betydligt högre betyg än pojkarna och eleverna i fristående skolor har ett mycket högre genomsnittligt betyg än eleverna i de kommnunala skolorna, även om skillnaden har minskat något det senaste året.