Mobbningsutredning läggs ner

Det kan inte bevisas att något brott begåtts när en 13-årig mobbad pojke tog sitt liv för knappt två år sedan. Därför läggs förundersökningen nu ner.
Men undersökningen slår fast att den skola i Strömsund där pojken var elev inte har följt Arbetsmiljölagen. Pojken mobbades och skolan vidtog inte alla de åtgärder som behövdes för att förebygga mobbningen. Men det är inget som skolan kan åtalas för och därför läggs förundersökningen ner.