Färre vårdplatser över julhelgen

Samtliga sjukhus i Örebro län drar ner på verksamheten under jul- och nyårshelgen. Närmare 170 vårdplatser stängs över helgdagarna.
På Universitetssjukhuset i Örebro stängs 113 vårdplatser på olika avdelningar, Karlskoga lasarett 32 vårdplatser och Lindesbergs lasarett 24 platser. Men enligt sjukhusen så finns det beredskap att ta emot patienter som akut behöver hjälp under helgerna.