Kanotister och regn stör fiskgjusar

Nästan hälften av alla fiskgjuspar i sjöarna i Falkenbergs inland misslyckades med sina häckningar i år.
Bakom det klena resultatet ligger det myckna regnandet i juni, en känslig period för fiskgjusungarna. Dessutom påverkade störningar från kanotister häckningen negativt. Ornitologer från Falkenberg har noterat att de misslyckade häckningarna är vanligast längs kanotlederna.