Östersjön bör få särskilt skydd

Regeringen bör gå före de andra länderna kring Östersjön och så snart som möjligt ansöka om att få klassa de svenska delarna av Östersjön som särskilt skyddat havsområde. Den uppmaningen riktas nu från en helt enig riksdag.
Riksdagen anser att regeringen går för långsamt fram i arbetet med Östersjöns miljöskydd. Enligt socialdemokraternas förstanamn i riksdagens miljöutskott , Sinikka Bohlin, så kommer Sjöfartsverket redan imorgon att få uppdraget att förbereda en ansökan.