Just nu

"Fornminnesinventering nödvändig"

Norrbottens museum, Ájtte museum och Silvermuseet skriver tillsammans med Länsstyrelsen till Riksantikvarien med anledning av den planerade omprioritering som innebär att det inte blir några pengar till fornminnesinventering i Norrbotten nästa år.
Fortfarande saknar hälften av länets areal en förstagångsinventering, medan resten av landet i stort inventerats en andra gång. - Kunskapen är nödvändig för att kunna bevara kulturarvet och för att det ska bli en tillgång för oss som bor i länet och alla besökare, säger Lena Lagerstam på Länsstyrelsen.