Näktergalen och Mabi får integrationspris

Malmö stads integrationspriser 2002 går till dels till mentorsprojektet Näktergalen, dels till idrottsklubben Mabi.
Genom Näktergalen är ett hundratals studerande på Malmö högskola mentorer för lika många barn från fem skolor i Malmö. Genom detta möts ofta barn och vuxna med olika kulturella bakgrunder. Den andra pristagaren Mabi är en förening som bildats genom sammanslagning av två föreningar - en svensk och en invandrarförening. Man arbetar för integration via idrotten.