Arboga kommun teg om bekämpningsmedel i kranvatten

Trots att Arboga kommun redan 1997 kände till att det fanns rester av bekämpningsmedel i vattnet i Götlunda tog det fem år innan Götlundaborna informerades.
Detta först efter att SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammat fallet. Börje Lindh, chef på miljö- och byggförvaltningen i Arboga, beklagar att Götlundaborna inte fick någon information. Livsmedelsverket fick information redan 1997 om resterna av bekämpningsmedel i vattnet i Götlunda. Men halterna låg långt under det som är hälsofarligt enligt verket, och därför behövde inte kommunen vidta några åtgärder. Det måste de däremot göra tills om ett år, när nya hårdare EU-regler träder i kraft. Om ingening görs kommer vattnet då att klassas som otjänligt.