Första borrhålet klart i Simpevarp

Idag avslutades borrningarna av det första djupa kärnborrhålet vid den platsundersökning för ett djupförvar för använt kärnbränsle som pågår vid Simpevarp i Oskarshamn. Resultatet så här långt visar på ett berg med god kvalitet. Borrhålet är 1001 meter långt, medan det tänkta förvaret skall byggas på omkring 500 meters djup. Borrmaskinen flyttas nu till nästa borrplats, cirka en kilometer väster om den första .
Sammantaget planeras 4-6 djupa borrhål fram till slutet av 2004. Förutsatt att berget uppfyller säkerhetskraven kommer SKB när undersökningarna slutförts att välja en av platserna för ett djupförvar av använt kärnbränsle.