Värmländska elever över genomsnittet

Skolorna i Värmlands län lyckas bättre än i de flesta andra län med uppdraget att alla elever i grundskolans nionde år ska nå upp till grundskolans mål att eleverna ska ha gymnasiekompetens. Det visar Skolverkets statestik över betygsresultat.
I de kommunala skolorna i länet blev 78, 3 procent godkända i alla ämnen våren 2002. Riksgenomsnittet för kommunala skolor var 74,5 procent. 91,5 procent blev behöriga till gymnasieskolan i Värmland, ett par procentenheter högre än snittet för landet.