Fiskeförbud i Skälderviken

VÄSTKUSTEN. Fiskeriverket har beslutat om nya fiskeregler för att stärka fiskbestånden på Västkusten. Det gäller bland annat maskstorleken i garnen och längre fredningstider för vissa fiskarter.
Bland annat införs det fiskeförbud i Laholmsbukten och Skälderviken från första januari till och med sista mars, för att skydda torskens lek. Och för att skydda lax och havsöring blir det en viss ökning av fredningsområdena i Skåne. I sötvattenområdena förlängs fredningstiden för lax och öring till sista mars så att den blir lika lång som i saltvattenområdena.