Lång väntetid för att undersöka allergi

Det är långt kvar till Landstingets mål om att alla ska erbjudas vård inom tre månader. Om du har allergi och behöver specialistvård så är väntetiden ett helt år på Länssjukhuset i Kalmar i dag för oprioriterade fall. Alla som står i kö har remiss och läkaren får gå igenom remisserna för att kunna bedöma från fall till fall vilka som ska kallas först. I Kalmar finns bara en läkare som är specialiserad på allergisjukdomar, Petter Palmquist, som i dag bara lägger en femtedel av sin arbetstid på det området - resten av tiden måste han arbeta med annat. Men han säger till P4 Kalmar att målet ändå är att korta köerna till max tre månader under 2003.