Förtidspensionerade i väntan på operation

För första gången har det vetenskapligt undersökts vilka följder det får att vänta länge på en nödvändig operation.
Studien har genomförts vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och omfattar 500 patienter i arbetsför ålder som den sista januari i år stod i kö för operation av diskbråck, knäleder eller axlar. Av de 500 hade en tredjedel på grund av väntan försvunnit från arbetslivet. Flertalet hade blivit sjukskrivna, eller fått sjukbidrag, men 30 personer hade förtidspensionerats i väntan på en operation som skulle göra det möjligt att arbeta igen.