Förtidspension i väntan på operation

129 av 500 patienter i arbetsför ålder var sjukskrivna, eller hade fått sjukbidrag, i väntan på en operation. 30 hade förtidspensionerats på grund av väntan. Det visar en studie som genomförts vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Ingen liknande studie har gjorts tidigare.
– Det var en förfärande hög siffra, närmast en katastrofkänsla. Eftersom man vet att de här människorna skulle kunna fått sin operation tidigare, och då med ganska stor sannolikhet skulle kunna komma tillbaka i arbete, säger Tommy Hansson professor i yrkesortopedi, som har lett studien. – De får, i väntan på operation, som blir allt längre, en förtidspension. När väl förtidspensionen trätt i kraft så vet vi att det är nästan omöjligt att bryta den oavsett vad man gör med patienten. Av 500 patienter, i arbetsför ålder, som stod i kö för operation av diskbråck, knäleder eller axlar, den sista januari i år, hade en tredjedel helt försvunnit från arbetslivet. På grund av väntan på operation har de sjukskrivits, fått sjukbidrag eller till och med förtidspensionerats med stor kostnader som följd. Studien uppskattar produktionsbortfallet för de 159 väntande till nästan 90 miljoner kronor. En summa som skulle ha räckt till 2 250 diskbråcksoperationer – Vi talar om ganska få patienter som är sjukskrivna under lång tid, och där blir kostnaderna mycket mycket högre. I hur många fall av de 159 tror du att tidigare operation hade lett till att man gått tillbaka i arbete? – Det har inte studien tittat på, men utifrån kunskapen i andra studier som vi refererar till så tror vi att en betydande del skulle gått tillbaka i arbete, säger Tommy Hansson professor i yrkesortopedi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Pia Lille