Inget kraftverk i Vuotos

Det blir inget kraftverksbygge i Vuotos i finska Lappland. I dag har Finlands högsta förvaltningsdomstol definitivt satt stopp för bygget, enligt finska ylesradios svenskspråkiga webbsida.
Beslutet togs efter en omrösning med siffrorna 6 - 1 och bekräftar ett tidigare stopp beslut i Vasas förvaltningsdomstol. Bassängprojektet skulle ha varit skadligt för miljön och berört ett mycket stort område anser domstolen. Flera svenska remissinstanser har uttallat sig emot projektet bland andra Länsstyrelsen i Norrbotten.