Forskningen tar itu med fjällkonflikter

Nu ska forskningen om fjällresurserna ta en ny inriktning. Forskningsprogrammet Fjällmistra har fått 36 miljoner kronor för en ny treårsperiod. Samisk förvaltning av jakt och fiske kan bli ett forskningsområde.
Det är forskningsstiftelsen Mistra som delar ut 36 miljoner kronor till forskningsprogrammet Fjällmistra. Forskningen inom Fjällmistra har pågått i tre år och den har varit uppdelad i sju olika programområden:
  • 1. Människa - natur i fjällområdet
  • 2. Uthållig rennäring
  • 3. Mångbruk av skog
  • 4. Förvaltning av viltresurserna
  • 5. Förvaltning av fiskresurserna
  • 6. Natur och turism
  • 7. Biodiversitet som resurs Jakt- och fisketryck Inom dessa områden har forskarna bland annat undersökt hur ripstammen påverkas av jakttrycket i fjällen, hur sportfisket påverkar fiskbeståndet och på vilket sätt renbetet kan anpassas till betesresurserna. Nu går forskningen in i en ny fas och då ändras också fokus. - Nu domineras programmet inte alls lika mycket av naturvetenskap, utan statskunskap, ekonomi och naturvetenskap väger lika tungt, säger Tomas Willebrand, programchef. Lokal förvaltning Det här innebär att forskarna exempelvis ska titta nämare på vilka konsekvenser en lokal förvaltning av fjällresurserna får. - Forskningen kan ju inte tala om vem som ska förvalta fjällen. Däremot kan vi visa på de konsekvenser de olika förvaltningssystemen får beroende på vem som får ansvaret för förvaltningen, säger Tomas Willebrand. Kan det bli aktuellt att utreda konsekvenserna om samebyarna fick återta förvaltningen av jakt och fiske - Det är ett alternativ som vi kan tänka oss. Men ska först diskutera med de referensgrupper vi har, säger Tomas Willebrand. Renforskningen kvar Forskningsprogrammet om rennäring har under den första treårsperioden koncentrerats på vilket sätt renbetet påverkar lavtillväxten. Renforskningen kommer att bli kvar under den nya treårsperioden med i stort sett samma inriktning. - Förhållandena i vinterbeteslandet kommer förmodligen få stötte betydelse i fas två, säger Tomas Willebrand.