Fornminnesinventeringar upphör

Forminnesinventeringen i Norrbotten kan vara ett minne blott. Riksantikvarieämbetet har beslutat att satsa sina pengar på annat och det innebär att fornminnesinventeringarna i länet upphör.
Fortfarande saknar över hälften av länets yta en inventering av fornminnen medan stora delar av övriga landet inventerats flera gånger. Länsstyrelsen, Norrbottens muséum, Ájttemuséet och Silvermuséet kräver därför i en gemensam aktion att inventeringarna i Norrbotten fortsätter.