Östersjön har enat riksdagen

Regeringen bör gå före de andra länderna kring Östersjön och så snart som möjligt ansöka om att få klassa de svenska delarna av Östersjön som särskilt skyddat havsområde. Den uppmaningen riktas nu från en helt enig riksdag som tycker att regeringen går för långsamt fram i arbete med Östersjöns miljöskydd.
Enligt socialdemokraternas förstanamn i riksdagens miljöutskott , Sinikka Bohlin, ska Sjöfartsverket redan under onsdagen få uppdraget att förbereda en ansökan.