146 barn utan dagis pga maxtaxan

146 barn blir utan dagisplats i Uppsala. Detta sedan det privata barnomsorgsföretaget Ettifem-förskolorna sagt upp avtalet med Uppsala kommun.
I ett pressmeddelande nu på eftermiddagen meddelar Ettifemförskolorna att man säger upp avtalet med Uppsala kommun from den första juli 2003. Orsaken är maxtaxan som gör att man får in för lite pengar och inte har råd att driva verksamheten vidare. Ettifemförskolorna driver dagis i Luthagen, Vaksala och Eriksberg och att man nu säger upp avtalet innebär att 146 barn till sommaren kommer att vara utan dagisplats. Förskolechefen Lena Hannerz vill i dag inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till pressmeddelandet. Där skriver hon att föreskoleverksamheten gått med en halv miljon i förlust, att man försökt få ekonomisk kompensation från kommunen men fått nej. Vidare säger hon att föräldrarna är villiga att betala mer för sina dagisplatser men får inte göra detta för kommunen: - Vi har försökt påpeka problemet i våra förhandlingar med kommunen men inte mött någon förståelse, skriver hon i pressmeddelandet. Eftersom man inte kan tänka sig att sänka kvaliteten i verksamheten väljer man nu att istället säga upp avtalet med kommuinen. Maxtaxan i barnomsorgen infördes i januari i år. Den innebär att föräldrar max behöver betala 1140 kronor i månaden. Beskedet från Ettifemförskolorna kommer olyckligt eftersom det redan i dag är runt 100 barn som står i kö för en plats. Nu riskerar situationen att bli ännu värre.