Åtal för dödsolycka med fallande is

Åtal väcktes på onsdagen vid Stockholms tingsrätt mot fastighetsbolaget Drott efter den olycka med ett fallande isblock för snart ett år sedan då en 14-årig pojke dödades. Både fastighetschefen och chefen för det företag som skötte snöröjningen åtalas.
Det arbete firman som ansvarat för snöröjningen gjort har inte varit tillräckligt, anser åklagaren Krister Petersson. Han anser att fastighetsägaren också är medskyldig till att 14-åringen dödades. Isblock lossnade Det var den sjunde januari i år som ett stort isblock lossnade från taket på en fastighet på Drottninggatan mitt i centrala Stockholm. En 14-årig pojke på gatan nedanför dödades när han fick isblocket i huvudet. Trots att taket hade inspekterats samma dag, och trots att en restaurangägare i huset slagit larm om isen, hade taket inte skottats. Nu åtalas alltså en man som var fastighetschef för huset vid tillfället och vd:n för det företag som anlitats för att sköta snöröjningen. Principiellt intressant Målet är principiellt intressant. Enligt lagen är det fastighetsägarens som har ansvaret för de att fotgängare som passerar ett hus är säkra, men eftersom Drott hade avtal med en entreprenör om snöröjningen följer branschen målet med stort intresse. – Vi tar den här tragedin på stort allvar, säger Åsvor Brynnel, Drotts informationschef. Vi tycker det är bra, inte bara för oss utan för hela branschen, att ansvarsfrågan utreds ordentligt. Hur ställer ni er till det eventuella ansvar ni har här? – Det tycker jag är för tidigt att säga någonting om nu. Vi överlåter den prövningen till domstolen, och ser framöver vad det kommer att resultera i. Rättegången väntas inledas någon gång i början av nästa år.
Claes Henricsson