Fler reser med Stena line till Polen

Stena lines färjetrafik mellan Karlskrona och Gdynia i Polen fortsätter att gå bra.
Bland annat har antalet passagerare, under januari till november, ökat med 22 procent jämfört med samma period förra året. Karlskrona/Gdynia är dessutom den linje i Skandinavien som ökar mest. Enligt linjechefen Håkan Dahlqvist har Stena line satsat stort och introducerat två nya fartyg.