Karlskrona kommuns kulturpris utdelat

Karlskrona kommun delade under tisdagen ut sitt kulturpris och flera världsarvsstipendier.
Kulturpriset på 20 000 kronor går till eldsjälen bakom Lyckå Kammarmusikfestival, Berth Nilsson, för att han under 20 års tid har arrangerat festivalen. Världsarvstipendier tilldelas bland andra Friskolan Galären. Det med anledning av samarbetet med en polsk skola kring världsarvsfrågor.