Svartjobb kan stoppas med entrepenad

Svartjobben inom byggbranschen kan stoppas med ett så kallade ”entreprenadkonton”, Det förslår statliga byggkommissionen. Svenska installatörsbranschen säger nej till metoden, trots att det svartjobbas för 2-3 miljarder per år i Sverige. Byggkommissionens ordförande Lars-Eric Erissson tror dock på metoden.
– Vi förskjuter ansvaret lite grann, så att den som beställer ett jobb av en underentrepenör, också får ta ansvaret för att man lierar sig med de som är ”vita”, för att se till att man inte anlitar de som inte gör rätt för sig, säger Byggkommissionens ordförande Lars-Eric Erissson. Byggkommissionen vill ha en ny lag för entreprenadkonton. Beställaren ska tvingas betala in 30 eller 40 procent av kostnaden och därmed ta ansvar för den anlitade underentreprenören. Metoden finns på flera håll i Europa. I Holland sedan 20 år. Men de svenska installatörerna säger nej till entreprenadkonton. I Holland fungerar hela näringslivet så här och systemet är därför neutralt säger VVS-installatörernas VD Kjell Jansson. – Vi tycker inte att det är ett bra förslag. Det kommer att innebära mycket allvarliga likviditetspåfrestningar på de seriösa företagen som finns i våra branscher, säger Kjell Jansson. Bland annat säger installatörerna ja till ROT-avdrag som Byggkommissionen också föreslår. Det vill säga metoden att gynna de som köper vita hantverkstjänster. Dessutom kan ett utökat certifieringssystem stoppa svartjobbarna, säger Kjell Jansson. Byggkommissionen pekar också särskilt ut VVS och el-installatörerna, för att de vill fortsätta med systemet att bara installera material som de själva köpt in. Till och med stora Skanska fick problem när man ville köpa in byggmaterial som var billigare. Och Kjell Jansson håller med om att installatörerna tjänbar pengar på materialsidan i dag.
Lars-Erik Backman