”Naturligt att registrera kommunister”

Förre statsministern Ingvar Carlsson kommenterade på onsdagen rapporten om den registrering som gjordes av polisens och militärens underrättelsetjänster på 1950- och 60-talen. Enligt Carlsson var det naturligt att kommunisterna registrerades av den militära underrättelsetjänsten IB.
I slutet av 1960-talet var minst 100 000 kommunister och kommunistsympatisörer registrerade av svenska myndigheter, visar rapporten. – När jag fick höra talas om det här i mitten av 60-talet, förmodligen, så tyckte jag det var helt naturligt. Vi hade det kalla kriget, vi hade nio länder i Europa som var ockuperade av Sovjetunionen, i varje land som Sovjet hade ockuperat hjälpte kommunisterna till, man avvecklade fria fackföreningar, alla andra partier förbjöds, politiska motståndare sattes i fängelse, säger Ingvar Carlsson. ”Träffade IB-chefen bara en gång” Ingvar Carlsson säger att han endast en gång, när han var SSU-ordförande på 60-talet, har träffat IB:s chef Birger Elmer. Det var dåvarande försvarsminister Sven Andersson som ansåg att socialdemokratiska arbetsplatsombud kunde användas av IB för att registrera kommunister, säger Ingvar Carlsson, men han säger att det var bara något hundratal av de sammanlagt 22 000 i landet som utnyttjades. Säkerhetspolisen, Säpo, har inte alls haft någon bra relation till socialdemokraterna, och Säpo har till och med gått förbi de politiska besluten, säger Ingvar Carlsson. – Ja, det har ju konstaterats, att man inte har följt de beslut som har tagits. De personer som har blivit registrerade och som kanske blivit telefonavlyssnade under tiden, men som egentligen inte har gjort något annat än att de har haft en viss politisk åsikt, tycker du att de har blivit rätt behandlade? – Det går inte svara generellt på det. Efter -69 så skulle man inte registrera på grund av åsikt. Innan det var det inte så lätt under det kalla kriget att göra de här bedömningarna.
Erik Ridderstolpe