Ombyggnaden av E18 dröjer till 2004

- Att inte fullfölja ombyggnationen av E18 som regeringen lovat i Karlskogapaketet är ett slag mot trafiksäkerheten i regionen, det säger Roger Andersson vid trafiksäkerhetsorganisationen NTF.
Som Radio Örebro tidigare berättat har Vägverket kommit fram till att det inte finns pengar att börja ombygganden nästa år, vilket var planerat. Men det är inte bara NTF som reagerar. Både landshövding Gerd Enman och Karlskogas socialdemokratiska kommunalråd Margareta Karlsson är upprörda över Vägverkets beslut. Jan Jönsson, ställföreträdande regionchef på Vägverket säger att han har förståelse för kritiken. Björn Rosengren lovade i det så kallade Karlskogapaktet att vägen skulle påbörjas nästa år. Nu är den preliminära byggstarten flyttat till 2004.