Datastrul försenar pengar från Försäkringskassan

Försäkringskassan kommer inte att hinna med att betala ut föräldrarersättning och sjukersättning innan jul. Orsaken är att Försäkringskassan i dag drabbades av dataproblem.
Handläggarna har under en tid inte svarat i telefonen för att hinna med utbetlaningarna. Men det räcker inte. Anledningen är de dataproblem som drabbat kassan under dagen. Vid lunch började ett av systemen att fungera, men då lade handläggningssystemet av istället. Det innebär att föräldrarersättning och sjukersättning inte kommer betalas ut innan jul.