Färjeturlista blir dyr för kommunen

Destination Gotlands turlista för de nya färjorna kan kosta kommunen över en miljon kronor. Avgångstiden för färjan går inte längre att kombinera med skolskjutsarna och den kollektivtrafik som redan finns.
Tekniska nämndens moderate ordförande Ove Nyman, är besviken på Destination Gotland. Rederiet har inte velat ändra på färjeavgången på eftermiddagen, trots att det bara skulle skilja tjugo minuter för att passa skolan och den kollektivtrafik som redan finns i kommunen. Det blir nu kommunstyrelsen som får ta ställning till den kostnad som det innebär att sätta in extrabussar till färjan.