Metall kritisk mot Electrolux i Motala

Trots att uppemot hundra personer riskerar att förlora jobbet på Electrolux i Motala, måste de anställda nu inför årsskiftet arbeta övertid för att kunna leverera beställda varor. Det retar Metallklubben.
Övertidsproblemet borde ha gjort att koncernledningen borde ha väntat till efter jul med att besluta om neddragningar, anser metallklubbens ordförande Torbjörn Karlsson. Han tycker att övertidsarbetet ger dubbla budskap till de anställda i Motala. Ännu har Electrolux inte lagt några varsel i Motala, utan styrelsen har talat om att koncernen som helhet måste minska med 5 000 personer och att tillverkning motsvarande 100 jobb kan komma att flyttas från Motala. Men samtidigt ska Elektrolux lansera nya spismodeller som ska tillverkas någonstans och det ger facket ett visst förhandlingsutrymme, anser Torbjörn Karlsson.