Gratis studentbussdras in

Studenternas fria busslinje mellan Linköping och Norrköping blev för dyr. Nu tvingas studenterna betala.
Busslinjen blir kvar men studenterna tvingas nu lösa ett särskilt terminskort för att kunna åka med bussen. Priset för kortet blir 675 kronor.