Migrationsverket söker personal

Migrationsverkets flyktingmottagning vid Gustavsvik norr om Visby ska kunna ta emot asylsökande redan i januari och nu annonserar verket efter personal på Gotland.
I första hand behövs ett tiotal personer som bland annat ska leda organiserad verksamhet, som utbildning i svenska. Eftersom det också finns barn bland de asylsökande, behövs förskollärare och barnskötare som ska kunna sköta verksamheten tillsammans med föräldrarna.