Kritiserad flyktingförläggning utreds

Migrationsverkets utredare gjorde på onsdagen sitt första besök på den hårt kritiserade flyktingförläggningen i Säffle.
Utredningen består av två tjänstemän från verket, en representant för hjälporganisationen Caritas och en kyrkoherde från Säffle. Vid besöket på onsdagen presenterade de sig och sitt uppdrag för de anställda och asylsökande på förläggningen. I januari ska utredarna återkomma för att följa verksamheten under en eller ett par dagar. Först därefter kommer de att kommentera den kritik som riktats mot Migrationsverket i Säffle.