Fryst skolmat billigare för kommun

Habo kommun vill spara pengar på skolmaten. Enligt ett förslag från ledningsgruppen för Habo kost så ska barnens mat inte längre lagas ute på skolorna utan istället i ett enda storkök. Sen är tanken att maten ska kylas ner för att bara behöva värmas upp ute på skolorna.
Enligt Habo Kost kommer förslaget innebära en ekonomisk vinst för kommunen eftersom rationaliseringen innebär att personalkostnaderna sjunker.