Sävsjös niondeklassare sämst i landet

Niondeklassarna i Sävsjö hade i våras de sämsta betygen i hela landet. Dessutom var mer än var femte inte behörig till gymnasiet.
Det här visar ny betygstatistik från Statistiska centralbyrån. Betygsnittet i poäng räknat ligger på 173,6 i snitt för Sävsjös niondeklassare i våras. Samtliga övriga kommuner i landet ligger över 180 poäng. Ingen har heller så dåligt snitt när det gäller antalet elever som inte är behöriga i gymnasiet, det vill säga att de har underkänt i något av kärnämnena. - Vi hade extremt många elever som behövde extra stöd i den årskullen, men det handlar också om att vi har en låg lärartäthet, säger Lennart Ljungkvist, barn och utbildningschef i Sävsjö. Länets elever totalt sett har något sämre betyg än snittet. Bäst betyg i länet har eleverna i Vaggeryd tätt följda av Habo. Även Eksjö finns med i toppen. Tittar man däremot på hur stor andel av eleverna som klarar kraven för att vara behörig till gymnasiet, så ligger Tranås bäst till. Här var hela 93 procent behöriga till gymnasiet och det är klart över rikssnittet.