Vähemmistökielet ilman erityistä huomiota

Valtion tutkimusneuvosto panostaa saamen kieleen ja klassisiin kieliin jakaessaan varoja niin sanottujen pienten kielten tutkimuksen vahvistamiseen. Kansallisia vähemmistökieliä ei ole erityisesti nostettu esille tutkimusrahoja jaettassa.
Tutkimusneuvosto on saanut tehtäväkseen jakaa 25 miljoonaa kruunua hallituksen osoittamia rahoja niin sanottujen pienten kielten tutkimuksen vahvistamiseen maan yli-opistoissa. Varat jaetaan kolmen vuoden aikana, ensimmäisessä erässä jaossa on ollut viisi miljoonaa kruunua, kahtena tulevana vuonna 10 miljoonaa kruunua vuodessa. Suurimman summan, 1,9 miljoonaa, ensi vaiheessa on saanut Uppsalan yli-opisto vahvistaakseen klassisten kielten; latinan ja klassisen kreikan tutkimuksen vahvistamiseksi. Uumajan yli-opisto puolestaan on saanut 1,3 kolme miljoonaa kruunua tukeakseen kolmen saamenkielen eri variantin tutkimukseen. Tukholman yli-opistolle on myönnetty puoli miljoonaa kruunua suomen, meän kielen ja viron kielen tutkimukseen sekä yhteistyöhön Mälarinlaakson korkeakoulun uuden ruotsinsuomalaisen professorin kanssa. Bo Öhngren Valtion tutkimusneuvostosta sanoo, että rahat on jaettu sen mukaan miten kunkin yli-opiston hakemukset on perusteltu. Uppsalan yli-opisto esittelee anomuksessaan yhteistyömahdollisuuksia klassisten kielten tutkimuksessa Tukholman ja Lundin yli-opistojen kanssa. Uumajan yli-opiston saamenkielen erityisosaaminen voi johtaa yhteispohjoismaisiin hankkeisiin, joissa valtiontuki saattaa poikia, määrittelee Bo Öhngren Tutkimusneuvostosta. Tutkimusneuvosto ei ole päätöksissään erityisesti ottanut huomioon Ruotsin kansallisia vähemmistökieliä, Öhngren sanoo. Yli-opistoilla sen sijaan olisi ollut vapaus hakea varoja esimerkiksis suomen kielen tutkimuksen vahvistamiseen, mutta Uppsalan ja Lundin yli-opistot, joissa suomenkieli elää kituliaasti, ovat itse hakemuksissaan tahtoneet panostaa klassisiin kieliin ja slaavilaisiin kieliin. Vain Tukholman yli-opisto on hakenut rahaa suomen kielen ja meän kielen tutkimuksen vahvistamiseen.