Omhändertagande av Oskarshamnsbarnet får stöd

Socialnämnden tog helt rätt beslut som omhändertog ett spädbarn i Oskarshamn från dess föräldrar som anses vara förståndshandikappade. Det säger Barbro Hindberg som tidigare arbetat med ärenden om utsatta barn på Socialstyrelsen och som läst hela utredningen.
– När jag har läst utredningen kan jag inte se att det skulle vara några tveksamheter vad gäller själva omhändertagandet, säger Barbro Hindberg som i vår också kommer ut med en bok om begåvningshandikappade föräldrar och barn. Också Ekot har tagit del och läst hela utredningen, både den som socialtjänsten och Västrumsgården i Oskarshamn har gjort. Där stiger en helt annan bild fram än att barnet omhändertagits på grund av skakad välling och för ofta bytt blöja, som det påståtts i media. Osäkerhet vid matningen När det gäller vällingen har paret haft svårt att komma ihåg hur mycket, när och om barnet fått mat. Vid ett tillfälle har barnet svårt att äta, vilket gör den ena föräldern stressad och barnet skakas kraftigt samtidigt som flaskan är i munnen. Vid ett annat tillfälle har barnet sugit på nappflaskan i 45 minuter utan att få i sig någon välling alls, för att flaskan hade fått vakum. När det gäller de omdebatterade täta blöjbytena, så sker de med tio minuters mellanrum, som ett sätt att försöka trösta och få barnet tyst. Måste bedöma helheten Barbro Hindberg menar att man kan inte ta ut lösryckta bitar ur utredningen, utan man måste se helheten. De dagboksanteckningar som utredningshemmet gjort, ger en bild av att föräldrarna inte kan se och tyda barnets signaler och det blir allt viktigare ju äldre barnet blir. – Jag har gjort ett 25-tal intervjuer med människor som arbetar med de här familjerna, och i stort sett samtliga säger att det kan gå bra under det första året, om får riktigt mycket stöd, men det är sen som problemen uppstår. När barnet växer och börjar vilja själv och man ska sätta gränser. Man måste kunna följa med barnet i dess utveckling och vara flexibeloch klara av problemlösning och kunna skydda barnet från farliga situationer. Det är då problemen kommer, säger Barbro Hindberg. Felaktig uppgift om myndighetskritik Länsstyrelsen i Kalmar har kritiserat socialtjänstens handläggningen av ärendet på tre punkter, men inte själva omhändertagandet, vilket flera media felaktigt hävdat. Det finns barn som vuxit upp med begåvningshandikappade föräldrar som senare i livet berättat om en mycket trasig uppväxt och om en ilska att inte myndigheterna hjälpt dem. Enligt Barbro Hindberg är myndigheternas vanligaste beteende även idag, att föräldrarnas rätt att vara förälder, går före barnens rätt till en god omvårdnad. – Man tycker synd om de här föräldrarna. De gör ju så gott de kan och kan man verkligen kräva något mer, resonerar myndigheterna, menar Barbro Hindberg. Man måste sätta barnets behov främst och det här är den sista gruppen av glömda barn, som vi behöver lyfta fram, avslutar Barbro Hindberg. Hindberg har tidigare arbetat med utsatta barn på Socialstyrelsen, men nu skriver hon en bok om begåvningshandikappade föräldrar och deras barn.
Margita Boström