Dystra ekonomiska prognoser

Osäkerhet och besvikelse präglar den senaste tidens konjunkturprognoser. Bara de senaste dagarna har det kommit fyra rapporter med dystra tongångar för vad som kan hända under nästa år.
Det spelar ingen större roll om det är beräkningar som kommer från inköpschefer i näringslivet, statliga konjunkturinstitutet, eller från ekonomer i fackförbund eller banker. Prognosmakarna talar återigen om grusade förhoppningar och en konjunkturuppgång som kommit på skam. Det gäller inte bara i Sverige, utan även i USA, Japan och i Europa, där den tyska ekonomin är sämst i klassen. Pendeln har slagit tillbaka Det är efter några ljusglimtar i början av det gågna året, då Riksbanken började bekymra sig för inflationen, höga löneökningar och tecken på en kommande överhettning, som pendeln slagit tillbaka. Nu talar man istället om sviktande orderingång, varsel och stigande utgifter för sjukskrivningar och förtidspensioner. – Vi har en ganska kärv period framför oss, där arbetslösheten kommer att öka och det har varit en besvikelse i tillväxten i Europa och i viss mån i USA, enligt Ingemar Hansson, chef på Konjunkturinstitutet. Sverige är så internationellt beroende, så det påverkar oss också här. Krigsrisken i Irak påverkar Utöver besvikelse, är också osäkerhet ett nyckelord, som just nu präglar konjunkturprognoserna. Osäkerheten är i hög grad kopplad till krigsrisker och ett angrepp på Irak. – Jag tror det finns en avvaktan om det kommer fler signaler om att starta ett krig, säger Jan Häggström, chefekonom på Handelsbanken. Det blir en osäkerhet om hur det skulle påverka oljepriset, men också hur det skulle komma att se ut, efter ett eventuellt krig. För att inte bli stående i ett i tungsinnt konjunkturmörker, skjuter prognosmakarna än en gång fram tidpunkten för en konjunkturuppgång. Nu är förhoppningarna knutna till 2004, eller i bästa fall till slutet av 2003.
Christer Hillbom