Minskat personalbehov främst i kommunerna

Svenska personalchefer har blivit mer negativa om framtiden. De kommer inte anställa lika många framöver, som de tidigare trodde. Majoriteten tror att konjunkturen vänder tidigast hösten 2003. Det visar en enkät som 1500 personalchefer i svenska företag, kommuner och landsting svarat på.
– Efterfrågan på arbetskraft minskar och rekryteringsbehovet går ner jämfört med i somras, säger Ola Källqvist, VD på konsultföretaget Exido, som gjort undersökningen. Tre fjärdedelar av de runt 1500 personer som tillfrågats, tror att de kommera anställda lika många eller färre, under första halvåret 2003, jämfört med i höstas. Därmed har personalcheferna blivit mer negativa om rekryteringsbehovet sen i somras, när samma undersökning gjordes förra gången. Störst förändring i kommunerna De som framför allt har ändrat sig, är personalchefer inom kommuner och landsting, som inte längre tror att de kommer kunna anställa alls nästa år, säger Ola Källqvist. – Nu har man bättre kontroll på ekonomin och flera höjer skatten. men trots det verkar de skära ner på behovet av arbetskraft, enligt Ola Källqvist. Inte bara i Stockholm Personalcheferna i Stockholm var tidigare de mest negativa, men nu har personalcheferna i syd- och västsverige också blivit mer negativa om behovet av att anställa nästa år. Det kan betyda att lågkonjunkturen nu också nått de regionerna, tror Ola Källqvist, VD på konsultföretaget Exido. Först hösten 2003 eller 2004 kommer konjunkturen att blir bättre igen, tror en majoritet av de tillfrågade personalcheferna.
Tommy Borglund